Omväg för trafiken på Gamla Kustvägen 20.5

15.05.2019 14:19

Kategori: Gator och vägar

Byggandet av tunneln under Gamla Kustvägen inleds. Trafiken från Gamla Kustvägen flyttas på den tvåfiliga omvägen måndag 20.5.2019.Syftet är att underfartsbron är färdig hösten 2019, då trafiken återgår från omvägen till Gamla Kustvägen.

Gamla Kustvägens omväg måste tas i bruk så att man kan bygga en underfartsbro för gång- och cykeltrafik. Den möjliggör en gång- och cykelförbindelse från Kyrkdalen till Vattentornsbacken och Jokirinteen oppimiskeskus som båda håller på att byggas. Omvägen är i bruk tills bron är byggd, uppskattningsvis 4-6 månader.

Vi beklagar eventuella olägenheter som förorsakas av omvägen och byggandet av tunneln.Avsikten är att hela entreprenaden för Vattentornsbackens första skede blir färdig före sommaren 2020.

Huvudentreprenör för objektet är Göran Hagelberg Oy.

Ytterligare information om projektet: kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi
I frågor som gäller arbetsplatsen: kimmo.laulajainen@hagelberg.fi

kiertotie