Omfattande fel i Telias mobilnät, reparationsarbetet har påbörjats.

22.11.2019 13:20

Kategori: Service Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Omfattande fel i Telias mobilnät, reparationsarbetet har påbörjats

Beskrivning av felet: Mobiltelefonanslutningarna endera tappar nätkontakten helt, eller så fungerar mobildata ändå inte om enheten blir kvar i nätet.

Även i telefontrafiken förekommer problem. Influensområde är Hela Finland.

Problemet började: 22.11.2019 kl. 12:23
Beräknad reparationstid: 22.11.2019 kl. 18:00

mobiili