Ombyggnad av landsväg 110 (Nupurbölevägen, Åbovägen) vid Björnängsvägens an-slutning samt mellan Brobackavägen och Kolmirantavägen i Esbo och Kyrkslätt

30.04.2018 14:10

Kategori: Kungörelse

Vägplanen över ombyggnaden av landsväg 110 (Nupurbölevägen, Åbovägen) vid Björnängsvägens anslutning samt mellan Brobackavägen och Kolmirantavägen i Esbo och Kyrkslätt hålls offentligt framlagd 30 dagar under tiden 30.4.2018–28.5.2018 i servicekontoret i Kyrkslätts kommunhus (landsvägslagen 27 §) och på kommunens bibliotek.

Fastighetsägare och övriga sakägare samt de vars boende, arbete eller andra omständigheter kan påverkas av planen har möjlighet att lämna in anmärkningar om planen.

Eventuella anmärkningar ska under framläggningstiden lämnas till adressen: Kyrkslätts kommun, PB 20, 02401 Kyrkslätt eller per e-post: kirjaamo@kirkkonummi.fi (landsvägslagen 27 §).