Ombyggnad av Kyrkslätts station inleds 20.5.2019 - rampförbindelse till mellanplattformen

17.05.2019 11:34

Kategori: Gator och vägar Boende och miljö Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Trafikledsverket meddelar: 

Hissarna på Kyrkslätts station är ur bruk under ombyggnaden 20.5–20.6.2019. På mellanplattformen 2/3 har byggts en tillfällig ramp som är lämplig för t.ex. barnvagnar och cyklar.

Hissarna vid stationens plattform 1 och mellanplattformen 2/3 byggs om i samband med ombyggnaden av gångtunneln vid Kyrkslätts station som är ett samprojekt för Kyrkslätts kommun och Trafikledsverket Väylä.

Arbetet utförs under veckorna 21–25. Det finns ingen tillgänglig förbindelse till stationens mellanplattform under denna tid. Reparationen av hissen vid plattform 1 blir klar före den 7 juni 2019. Arbetet på hissen på mellanplattform 2/3 blir klart före den 20 juni 2019.

Tillgängligt resande är möjligt enbart på plattform 1 under ombyggnaden av hissarna på Kyrkslätts station. Passagerare som använder rullstol kan vid behov använda stationerna i Masaby eller Tolls, med tillgänglig påstigning till lokaltågen.

Passagerarna ombeds beakta då resor planeras att fjärrtågen som trafikerar Åbo hamn samt tågen L-, U- och Y som trafikerar under en del av dagen stannar och avgår från plattform 2/3, vars hiss är ur bruk mellan den 20 maj och den 20 juni 2019.

Tidtabell för lokaltrafiken med information om plattformar kan laddas ner på VR:s webbplats:  https://www.vr.fi/cs/vr/sv/tagtidtabeller

Spårdisponenten övervakar arbetet, kontaktuppggifter:

Juha Sarkkinen 040 8011864, e-post juha.sarkkinen@rrm.fi
Petri Miettinen 0400 279130, petri.miettinen@rrm.fi

Luiska 2/3