Olika stödmöjligheter

Om ditt barn behöver mer stöd finns det olika möjligheter till förfogande.

Speciallärare med utvidgat arbetsområde inom småbarnspedagogik som stöd för gruppens personal bl.a. i planeringen och delvis i genomförandet av verksamhet enligt barnets behov. Dessutom deltar hen i diskussioner som gäller barnet tillsammans med vårdnadshavarna och gruppens lärare inom småbarnspedagogik.

Gruppassistent och konstpedagog: behovsprövade tilläggsresurser som stöder gruppens pedagoger i genomförande av verksamhet enligt barnets behov av stöd.

Psykolog inom småbarnspedagogik: vårdnadshavaren eller läraren inom småbarnspedagogik kan be psykologen komma med till diskussionen som gäller barnet t.ex. om det råder oro över barnets utveckling, lärande, beteende eller uppfostran.

Inom de finskspråkiga småbarnspedagogiken finns dessutom:

Pedagogiskt handledd grupp: en grupp med färre barn som beviljas enligt barnets behov för ett år åt gången.

Grupp för intensifierat stöd: avsedd för barn som har kraftigt behov av stöd. Barnet har nytta av ett mindre antal barn i gruppen och gruppens struktur. Gruppen har dagligen tillgång till speciallärarens särskilda kunnande. Det finns grupper i Kolsarin päiväkoti, Nissnikun päiväkoti och Vuorenmäen päiväkoti.

Lärare inom småbarnspedagogik/Finska som andraspråk: konsulterar och handleder personalen inom småbarnspedagogiken i två- och flerspråkiga barns ärenden

Lärare inom småbarnspedagogik/språk- och kulturgrupp: en behovsprövad tilläggsresurs som beviljas de enheter där antalet flerspråkiga barn är stort för ett verksamhetsår åt gången. Hen stöder och stärker språk- och kulturmedveten småbarnspedagogik och barnens inlärning av finska i gruppen.