Oktober är Läsmånad – inom småbarnspedagogiken i Kyrkslätt fästs särskild uppmärksamhet vid att läsa med barnen

01.10.2021 12:12

Kategori: Småbarnspedagogik Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Barn

I oktober firas Läsmånad inom småbarnspedagogiken i Kyrkslätt. Läsmånaden är en månads kampanj. Under kampanjen uppmuntras daghemmen att fästa särskild uppmärksamhet vid läsning. Litteratur lyfts fram bland annat genom boktips och olika idématerial. Daghemsgrupperna sätter upp sina läsmål som kan innehålla till exempel en vecka för egen bok, biblioteksbesök, att uppmuntra vårdnadshavarna att läsa, läsbingo eller att ta med en bok på en utflykt. På sagodagen 18.10 får barnen ett tillfälle att berätta egna sagor.

- Syftet med Läsmånaden är att uppmuntra daghemmen att pröva på olika sätt att läsa och att hitta glädjen med böcker och berättelser, berättar läskoordinatorn för projektet Läs med mig Eveliina Lesonen.

Att förstärka läskulturen är en del av den hållbara livsstilen som man arbetar med inom småbarnspedagogiken i Kyrkslätt. Grunden till läsning som en hobby samt läskunnighet i allmänhet skapas redan under den tidiga barndomen. Inom småbarnspedagogiken har läskoordinatorn för projektet Läs med mig, som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet, arbetat redan i ett år. I våras arbetade läskoordinatorn bland annat med dialogisk läsning tillsammans med pedagogerna i daghemmen och koordinerar Lukulumos kommunförsök. Även biblioteket är en viktig samarbetspartner för småbarnspedagogiken i förstärkandet av läskulturen. I höst besöker läskoordinatorn daghem, invånarparker och familjedagvården för att inspirera och uppmuntra barn och vuxna till berättelser.

Också daghemsföreståndarens brådska tar slut när ett barn sätter sig i famnen med en bok

På besöket i Mutukats läsestund i Ravalsin päiväkoti märker man att både barnen och barnskötaren inom småbarnspedagogik Kaisa Karkola är intresserade av böcker.

- I läsningen finns en skön växelverkan med barnen, och då gruppen är liten vågar också de tystaste barnen låta sina röster bli hörda. Det är verkligen viktigt med tanke på språkutvecklingen att läsa för dessa småbarn, berättar Karkola.

Efter att läsestunden har avslutats fortsätter barnen ivrigt titta i böckerna. Barnen är särskilt intresserade av olika ljud och bilderna i böckerna. I Ravalsin päiväkoti anses det viktigt att barnen dagligen får studera böcker. Böcker på barnnivå uppmuntrar barnen att välja en bok och titta i den för sig själva eller be en vuxen att läsa.

- Det viktigaste är att böckerna är framme. Man har satsat på att man kan läsa böcker när som helst, i väntesituationer eller varför inte när man sitter på pottan, berättar Katri Laukkanen, daghemsföreståndare för Ravalsin päiväkoti. 

- Också daghemsföreståndarens brådska tar slut när ett barn sätter sig i famnen med en bok, det är en viktig gemensam stund, fortsätter Laukkanen.

Vill du ha tips och mer information för att läsa med barnet?

Delta i föräldrakvällen på distans Läsning till en del av vardagen på Teams 19.10.2021 kl. 17–18. Länk till föräldrakvällen. Vi fortsätter då diskussionen om temat. Välkommen med!

Lästips från projektet Läs med mig 

Bokhylla på daghemmet Ravalsin päiväkoti