Öfvergård fiskelags årsstämma 27.5.2019

13.05.2019 08:57

Kategori: Kungörelse

Kallelse

Öfvergård fiskelag håller årsstämma måndag 27 maj kl. 18.00 på Rigårdsnäs, Porkalavägen 1710, Kyrkslätt

Kyrkslätt, den 7 maj 2019

Paul Häggström, ordförande 050 552 9284