Offentligt delgivning; underrättelsen enligt 2 kap. 5 a § i vattenlagen gäller placering av en ledning på ett samfällt vattenområde med ett icke konstituerat delägarlag

07.09.2021 15:53

Kategori: Kungörelse

Ärende
Underrättelsen enligt 2 kap. 5 a § i vattenlagen gäller placering av en ledning på ett samfällt vattenområde med ett icke konstituerat delägarlag

Underrättelsens innehåll
Despro Engineering Oy planerar att placera av en ledning under vattenområdena 257-426-876-6 och 257-466-876-1 i Kyrkslätt.

Anslagstid
Denna delgivning hålls offentligt tillgänglig 7.9.–7.10.2021 på NTM-centralens webbplats https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset

Delgivningshandlingarna kan fås på begäran från NTM-centralens registratur: kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi Ärendets diarienummer är UUDELY/6101/2021.

Ytterligare information
 Kimmo Nieminen, tfn 0295 021 339
 e-post: kimmo.nieminen@ely-keskus.fi

Nedan en direkt länk till de offentliga delgivningarna
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/43102756/Ylesitiedoksianto_SV_alitusilmoitus_Lakatb%C3%A4cken_Kirkkonummi.pdf/7062abe1-06df-ff6d-298d-85ebddfb548b?t=1631001989079