Offentlig delgivning; Kyrkslätts kommuns beslut 24.3.2021 nr 53 om flyttning av fordon till kommunens depå och fordonets ägares eller innehavares skyldighet att ersätta flyttningskostnaderna

25.03.2021 08:46

Kategori: Kungörelse

Som offentlig delgivning meddelas att Kyrkslätts kommun 24.3.2021 har fattat följande beslut som man inte på annat sätt kunnat delge. 

Kyrkslätts kommuns beslut 24.3.2021, 1191/2020/53 om flyttning av fordon till kommunens depå och fordonets ägares eller innehavares skyldighet att ersätta flyttningskostnaderna. Fordonets identifikationsuppgifter: 

Audi A6 Allroad registernummer 637MDN 

Beslutet är framlagt i Kyrkslätts kommunhus, adress Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt. Beslutet hålls framlagt 30 dagar efter att detta meddelande publicerats på Kyrkslätts kommuns webbplats. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringsdatumet. 

Meddelandet har publicerats 25.3.2021 

Man får begära omprövning av beslutet om flyttning av fordon eller ersättning för flyttningskostnaderna. Begäran om omprövning ska framställas inom 30 dagar från delfåendet. 

Begäran om handlingar med anledning av beslutet och ytterligare information: kunnossapito@kirkkonummi.fi, kansliingenjör Elina Kasteenpohja, tfn 050 538 4957, må–fr kl. 9-15.

Kyrkslätts kommun
Kommunaltekniska tjänster