Offentlig delgivning; Kyrkslätts kommuns beslut 12.3.2021 nr 59 om flyttning av fordon till kommunens depå och fordonets ägares eller innehavares skyldighet att ersätta flyttningskostnaderna

24.03.2021 13:12

Kategori: Kungörelse

Som offentlig delgivning meddelas att Kyrkslätts kommun 12.3.2021 har fattat följande beslut som man inte på annat sätt kunnat delge. 

Kyrkslätts kommuns beslut 12.3.2021 1191/10.03.01.01/2020/59 om flyttning av fordon till kommunens depå och fordonets ägares eller innehavares skyldighet att ersätta flyttningskostnaderna. Fordonets identifikationsuppgifter: 

Nissan X-trail registernummer –
Flyttningsplats Lindalsvägen P-plats 

Beslutet är framlagt i Kyrkslätts kommunhus, adress Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt. Beslutet hålls framlagt 30 dagar efter att detta meddelande publicerats på Kyrkslätts kommuns webbplats. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringsdatumet. 

Meddelandet har publicerats 24.3.2021.

Man får begära omprövning av beslutet om flyttning av fordon eller ersättning för flyttningskostnaderna. Begäran om omprövning ska framställas inom 30 dagar från delfåendet. 

Begäran om handlingar med anledning av beslutet och ytterligare information: kunnossapito@kirkkonummi.fi, kansliingenjör Elina Kasteenpohja, tfn 050 538 4957, må–fr kl. 9-15 

Kyrkslätts kommun
Kommunaltekniska tjänster