Offentlig delgivning, en anmälan om muddrings- och slåtterarbete på ett vattenområde för ett icke konstituerat delägarlag för ett samfällt område

15.02.2021 14:55

Kategori: Kungörelse

UUDELY/1683/2021

Ärende

En anmälan om muddrings- och slåtterarbete på ett vattenområde för ett icke konstituerat delägarlag för ett samfällt område i enlighet med 2 kap. 6 § i vattenlagen. 

Annonsens innehåll

Plan på muddringsarbete på samfällt vattenområde 257-876-5-0 framför fastighet 257-492-1-29 i Kyrkslätt. 

Till påseende

Denna delgivning finns till allmänt påseende under tiden 15.2–24.3.2021 på NMT-centralens webbsida på adressen:
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset 

Dokumenten som finns till påseende kan bes från Nylands NTM-centrals registratorskontor: kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi 

Mer information Juha Kuvaja, tfn 0295 021413, e-post: juha.kuvaja@ely-keskus.fi 

Nedan en direkt länk till de offentliga delgivningarna

https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/43102756/Yleistiedoksianto_SV_Gylling_Christian_ruoppaus_Kirkkonummi_15022021.pdf/3b1633fb-6d16-1515-d5c9-ad09d3ec9708?t=1613377110892