Offentlig delgivning av framställning om byggnadsskydd anhängigt i NTM-centralen och begäran om utlåtande

07.09.2021 11:22

Kategori: Kungörelse

Docomomo Suomi Finland ry har 21.12.2020 gjort en framställning enligt lagen om skyddande av byggnadsarvet (nedan byggnadsarvslagen) för skyddande av Kyrkslätts församlingscenter (Församlingsvägen 1, fastighetsbeteckning 257-418-3-56) med stöd av bestämmelserna i byggnadsarvslagen. 

NTM-centralen ger i det syfte som bestäms i 34 § 1 momentet i förvaltningslagen (434/2003) de parter som avses i 7 § 1 momentet i byggnadsarvslagen tillfälle att ge utlåtande om framställningen om byggnadsskydd (intill och mittemot belägna fastigheter). 

Utlåtandet ska ges senast 13.10.2021. Att låta bli att ge utlåtande hindrar inte avgörandet av ärendet. 

Framställningen om skydd och utlåtandena är framlagda 6.9.2021–13.10.2021 på NTM-centralens webbplats på adressen http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Meddelandet om anhängiggörande och begäran om utlåtande har publicerats på NTM-centralens webbplats 6.9.2021. Delfåendet av meddelandet om anhängiggörande och begäran om utlåtande anses ha skett sjunde dagen efter det datum då den offentliga delgivningen publicerades, det vill säga 13.9.2021. 

Ärendet sköts av överinspektör Henrik Wager, tfn 029 502 1473

Nedan  direkta länkar:

Ärende
NTM-centralen ger i det syfte som bestäms i 34 § 1 momentet i förvaltningslagen (434/2003) de parter som avses i 7 § 1 momentet i byggnadsarvslagen tillfälle att ge utlåtande om framställningen om byggnadsskydd (intill och mittemot belägna fastigheter).

Till påseende
Framställningen om skydd och utlåtandena är framlagda 6.9.2021–13.10.2021 på NTM-centralens webbplats på adressen
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Offentlig delgivning
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/43102756/Hallintolain62YleistiedoksiantoSeurakuntakeskus.pdf/3b19bd61-f053-476d-3e66-caf47be393fd?t=1630922434921

Framställning om skyddande av Kyrkslätts församlingscenter

https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/43102756/DOCOMOMO_Kirkkonummen+srkkeskus_suojeluesitys+2020.pdf/08fde11a-a1bb-7cbb-89c3-1bb2a0e5fbde?t=1630922375103

Omslag
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/43102756/DOCOMOMO_Kirkkonummen+srkkeskus_suojeluesitys+2020.pdf/08fde11a-a1bb-7cbb-89c3-1bb2a0e5fbde?t=1630922375103

Karta
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/43102756/Kartta_seurakuntakeskus_5000.pdf/ca95ba48-7825-1575-4ebc-f48de2fc948a?t=1630922494275

Byggnadsskydd av församlingscentret
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/43102756/KIRKKONUMMI%2C+seurakuntakeskuksen+rakennussuojelu.PDF/fc9252a4-1b49-e26b-3b49-05d082263a88?t=1630922518693

Bilaga 1.
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/43102756/Liite1.PDF/b631f6a0-fc03-a540-7145-edc875d0c928?t=1630922560535

Tillfälligt förbud mot äventyrande av byggnadsarvet enligt lagen om skyddande av byggnadsarvet (nedan byggnadsarvslagen)
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/43102756/Rakennussuojeluesitys%2C+Vaarant.pdf/2dc21f7e-b8a1-93f4-249c-fab4210afe9a?t=1630922605643

Intilliggande fastigheter
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/43102756/UUDELY_14431_2020+Viereiset+kiinteist%C3%B6t.pdf/7e3f0c07-5e0c-8b98-600b-206fbc3c21eb?t=1630922646230