Nytt journummer för felmeddelanden  till Kyrkslätts Vatten 09 - 2967 2275

16.12.2020 08:52

Kategori: Vattenförsörjning

Journumret för felmeddelanden till Kyrkslätts Vatten har ändrats. 
Det nya journumret 09 - 2967 2275 (lokalsamtalsavgift)  betjänar 24/7 inom Kyrkslätts vattens verksamhetsområde från och med 8.12.2020. OBS! Endast samtal, inte textmeddelanden

Till journumret kan du anmäla fel såsom vattenledningsläckage, avbrott i vattentillförseln, läckande vattenmätare samt brunnslock som saknas eller som är sönder.

Före du ringer - om möjligt 

  • Kontrollera om avbrottet eller störningen redan syns på vattenförsörjningens lägeskarta.
  • Kontrollera med servicebolaget eller disponenten om störningen i vattendistributionen beror på reparationsarbete som görs i din fastighet.
  • Om det är fråga om ett avbrott i det varma vattnet, ta kontakt med fastighetsskötseln eller fjärrvärmebolaget. Kyrkslätts vatten ansvarar inte för uppvärmningen av bruksvattnet eller störningar i distributionen av hett vatten.

 Beställ Sms-meddelanden om vattenavbrott. 

Vattentorn