Nytt företag tar över hamnverksamheten i Porkala havsby

24.05.2018 12:35

Kategori: Turism Idrott och friluftsliv Ungdoms- och idrottstjänster Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Service Fritid

Kyrkslätts kommun har ingått avtal med ett nytt företag för att sköta hamnverksamheten i Porkala havsby. Under båtsäsongen 2018 sköts verksamheten av Saaristo Yhtiöt Oy.

För dem som har båten i hamnen innebär företagarbytet inga förändringar. Båtplatserna förblir desamma och redan erlagda betalningar beaktas.

Restauranginnehavaren Martin Granberg fortsätter sin verksamhet i hamnen och restaurang Bryggan öppnar 1.6.2018.

Caféet, butiken och hamntjänsterna öppnar också i början av juni.

Hamnens kontaktuppgifter:
Porkala Marin 
045 260 2633
porkalamarin@seapoint.fi

Dragesvägen 108, 02400 Kyrkslätt

Hamnen i Porkala