Nylandsplanen 2050 har godkänts av landskapsfullmäktige

06.10.2020 13:48

Kategori: Kungörelse

Nylands landskapsfullmäktige godkände vid sitt sammanträde 9.6 och vid sina fortsatta sammanträden 15.6 och 25.8.2020 helheten av Nylandsplanen 2050:

·         Helsingforsregionens etapplandskapsplan § 20
·         Östra Nylands etapplandskapsplan § 21
·         Västra Nylands etapplandskapsplan § 22 

Landskapsfullmäktiges protokoll har lagts fram till påseende i det allmänna datanätet 9.9.2020. Landskapsfullmäktiges protokoll finns på Nylands förbunds webbplats:

http://www.uudenmaanliitto.fi/dynastia32swe/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20203375