Nylandsplanen 2050: förslaget är framlagt 8.10.-8.11.2019

08.10.2019 08:00

Kategori: Kungörelse

Nylands förbund är en regionutvecklings- och planläggningsmyndighet på landskapsnivå. Förbundet sköter landskapsplanläggningen i enlighet med markanvändnings- och bygglagen. Landskapsplanen utgör en översiktlig plan för markanvändningen och den är riktgivande för kommunernas planläggning.

NYLANDSPLANEN 2050: FÖRSLAGET ÄR FRAMLAGT 8.10–8.11.2019

Nylandsplanen är namnet på en ny slags landskapsplanehelhet. Den omfattar tre etapplandskapsplaner med rättsverkningar som utarbetas för Västra Nyland, Helsingforsregionen och Östra Nyland. Nylands strategiska strukturöversikt som saknar rättsverkningar styr de regionala planerna. Nylandsplanen som omfattar alla centrala markanvändningsteman tar tidsmässigt sikte på år 2050.

Det är möjligt att bekanta sig med förslaget till Nylandsplanen och dess material på adressen nylandsplanen.fi, på Nylands kommuner och på Nylands förbunds byrå 8.10–8.11.2019. 

Vi ordnar sex öppna informationsmöten om planen:

·         Borgå tis 8.10 klo 15–18, Kulturhuset Grand (Biskopsgatan 28, Borgå)

·         Helsingfors tis 8.10 klo 15–18, Posthuset (ingången vid Mannerheimplatsen 1 B)

·         Lojo ons 9.10 klo 15–18, Puu-Anttila (Storlojogatan 2)

·         Raseborg fre 11.10 klo 15–18, Gardbergs hus (Nabogatan 20, Karis)

·         Hyvinge mån 21.10 klo 15–18, Hotell Scandic (Hämeenkatu 2-4)

·         Lovisa ons 23.10 klo 15–18, Lovisa huvudbibliotek (Drottninggatan 3)

 

Det är möjligt att lämna respons på planen fram till 8.11.2019 kl. 14. Närmare anvisningar för att lämna in anmärkning finns på planens webbplats.

 

Uudenmaan liitto / Nylands Förbund

Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors

E-post: toimisto@uudenmaanliitto.fi

www.uudenmaanliitto.fi

Telefon: (09) 4767 411