Nylands Företagare rf:s stipendium som tack för företagarfostran till Kyrkslätt

05.09.2018 12:00

Kategori: Företagande Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Utbildning

Stipendium som tack för företagarfostran år 2018 delades ut i kommunhuset till rektorn för Veikkolan koulu, Jussi Roms

Nylands Företagare rf beviljar årligen ett stipendium till en meriterad företagsamhetsuppfostrare. Det är en ansedd hyllning för ett välgjort arbete. Mottagaren av stipendiet utses av Nylands Företagares styrelse utgående från de inlämnade förslagen. Mottagare av stipendiet kan årligen föreslås av vem som helst. Förslaget ska motiveras detaljerat och fritt formulerat så att man lyfter fram vad den föreslagna personen/aktören har gjort och åstadkommit och hur omfattande verksamheten har varit.

I år beslutade Kyrkslätts företagare rf:s styrelse att föreslå rektorn för Veikkola koulu, Jussi Roms, till mottagare av stipendiet. I sitt förslag konstaterade styrelsen bl.a. ”Jussi Roms är en engagerande, aktiv och positiv handledare för elever. Som hans merit kan anses framgången av kurserna i företagarfostran.” Kyrkslätt valdes till årets Pikkuyrittäjät-kommun år 2018, Veikkolan koulu har varit med och testat och startat Pikkuyrittäjät-konceptet redani ett tidigt skede - Jussi Roms har gjort en stor insats för denna utveckling. Kyrkslätts Företagare rf har även gjort mycket samarbete med Veikkola koulu i ärenden som gäller företagarfostran.

Jussi Roms tackade i detta sammanhang sin egen personal och föreningen Ung Företagsamhet (UF), som levererar olika material som stöd för företagarfostran.

Enligt Roms är den nuvarande trenden inom utbildningen att man ser utåt från skolan, att utvecklingen sker i samarbete med olika aktörer och att man tillsammans ser på världen. En av skolans uppgifter är att bygga ett fungerande, pålitligt och förutseende samhälle.

Vi gratulerar Jussi för ett gott arbete inom företagarfostran!Kirkkonummen Yrittäjät ry – Kyrkslätts Företagare r.f. är ett närverk för företagare i Kyrkslätt. Föreningen är en lokalförening inom Företagarna i Finland r.f. Kyrkslätts Företagare ordnar regelbundet kurser, evenemang och temakvällar gällande aktuella ämnen och hjälper företag att bilda nätverk. Föreningen samarbetar aktivt med kommunen för att förbättra  örutsättningarna för företagsverksamhet i Kyrkslätt och deltar även i skolelevers företagsfostran.Ung Företagsamhet rf (UF) har som mål att främja en företagarmässig attityd och aktiv verksamhet bland unga i Finland genom att öka de ungas kunskap om företagsamhet, företagsamhetserfarenheter, arbetslivsfärdigheter och kontroll över den egna ekonomin. UF strävar att uppnå sina mål genom att via skolor, läroinrättningar och universitet erbjuda 7-25-åringar program som stöder företagsamhets- och konsumentfostran.

YES är ett sakkunnignätverk för företagsamhetsfostran som främjer förverkligande av företagsamhetsfostran genom att fortbilda lärare, utveckla utbildning, bygga samarbete mellan skola och företag och erbjuda material för undervisning.

YES