Nylands förbund: Utkastet till Nylandsplanen 2050 framlagt på webben

08.10.2018 12:18

Kategori: Kungörelse

Nylands förbund är en utvecklings- och planläggningsmyndighet på landskapsnivå. Förbundet svarar för den landskapsplaneringen i enlighet med markanvändnings- och bygglagen. Landskapsplanen utgör en översiktlig plan för markanvändningen och den är riktgivande för kommunernas planläggning.

 

 

 

UTKASTET TILL NYLANDSPLANEN 2050 FRAMLAGT PÅ WEBBEN

 

Nylandsplanen 2050 omfattar hela Nylands landskap och tar tidsmässigt sikte på 2050. I planen ingår alla centrala markanvändningsteman som landskapsplanen ska ta i beaktande.

 

Etapplanerna utarbetas för tre regioner; Helsingforsregionen, östra Nyland och västra Nyland. Nylands strukturöversikt är den styrande bakgrundsvisionen för de regionala etapplanerna.

 

Det är möjligt att bekanta sig med utkastet på Nylands förbunds webbplats.

www.uusimaakaava.fi samt på Nylands förbunds byrå.

 

Respons på beredningsmaterialet kan lämnas in mellan 8.10.2018 och 9.11.2018

med e-post till adressen toimisto@uudenmaanliitto.fi
per e-post till Nylands förbund, Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors.
 

Utkastet presenteras under regionala möten:

Helsingforsregionen tis 23.10 kl. 30 Laituri (Narinkens torg 2, Helsingfors)
Västra Nyland ons 24.10 kl. 30 Lojo stadshus, fullmäktigesalen (Karstuvägen 4, Lojo).
Östra Nyland tors 25.10 kl. 30 Kulturhuset Grand (Biskopsgatan 28, Borgå)
 

Uudenmaan liitto | Nylands förbund

Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors

E-postadress: toimisto@uudenmaanliitto.fi

www.uudenmaanliitto.fi

Telefon: (09) 4767 411