Nylands förbund: Kungörelse om att etapplandskapsplan 2 för Nyland, Östersundomområdet träder i kraft

05.10.2018 10:26

Kategori: Kungörelse

Enligt 93 § i markanvändnings- och byggförordningen  

KUNGÖRELSE OM ATT ETAPPLANDSKAPSPLAN 2 FÖR NYLAND, ÖSTERSUNDOMOMRÅDET TRÄDER I KRAFT

 

Landskapsplanen för Östersundomområdet är en del av etapplandskapsplan 2 för Nyland. Landskapsplanen omfattar delar av Helsingfors och Vanda städer och Sibbo kommun. Planen behandlar alla centrala former av markanvändning. Planen tar tidsmässigt sikte på år 2035. Utöver Östersundomområdet har etapplandskapsplanen 2 vunnit laga kraft år 2016.

 


Nylands landskapsstyrelse beslutade vid sitt möte 17.09.2018 (§ 168) att etapplandskapsplan 2 för Nyland, som godkändes av Nylands landskapsfullmäktige 12.06.2018 (§ 19), med stöd av 201 § i markanvändnings- och bygglagen träder i kraft innan den har vunnit laga kraft. Landskapsplanen träder i kraft på hela landskapsplanens område.

 

Mer information om planen finns på Nylands förbunds webbplats på adressen uudenmaanliitto.fi/ostersundomomradet

 

 

 

 

NYLANDS FÖRBUND

Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors

E-postadress: toimisto@uudenmaanliitto www.uudenmaanliitto.fi

Telefon: (09) 4767 411