Nyheter

12.12.2019 13:10

En ny film av Fyrsällskapet i kommunhuset

Finlands Fyrsällskap ordnar i samarbete med Kyrkslätts kommun höstens andra filmevenemang i kommunhuset onsdag 18 december. Det visas en ny film som förebådar det kommande jubileumsåret för Porkala. Evenemanget börjar i kommunhuset kl. 16.30.
RSS Aktuellt RSS-flöde

Du kan beställa RSS-flöde om nyheter och evenemang som intresserar dig. Med hjälp av RSS-flödet ser du det nya som publicerats på kyrkslatt.fi utan att du själv behöver leta rätt på det på webbplatsen.

Du kan beställa RSS-flödet till din e-post, webbläsare eller en skild applikation som laddats till din enhet. Applikationen erbjuder närmare anvisningar om hur flödet beställs.

Du kan beställa RSS-flödet på sidan kyrkslatt.fi genom att klicka på det önskade nyhets- eller evenemangsämnesområdet och därefter RSS-ikonen.