Nya studerande i gymnasierna i Kyrkslätt

14.06.2018 16:02

Kategori: Unga Utbildning

I dag har namnen på de elever som har antagits till andra stadiets utbildning i den gemensamma elevantagningen publicerats.

För att komma in i Kyrkslätts gymnasium krävdes i år ett medeltal på 7,33 till den allmänna linjen och 7,00 till företagarlinjen. Namnen på de antagna studeranden och anvisningar finns på Kyrkslätts gymnasiums webbplats.

I Porkkalan lukio var det lägsta medeltalet 7,5 och en del av de studerande som hade ett medeltal på 7,5 har fått en köplats.

Läs mer på Porkkalan lukios webbsidor.

gympaskor och skolsaker