Nya studerande har antagits till gymnasier och yrkesskolor

13.06.2019 08:41

Kategori: Skolor Utbildning

I dag torsdag publiceras resultatet från den gemensamma elevantagningen till yrkesskolor och gymnasier. Det lägsta godkända medeltalet i Kyrslätts gymnasium var 7,42 på allmänna linjen och 7,06 på företagarlinjen. I Porkkalan lukio var det lägsta medeltalet 7,58.

Studerande som har antagits till Kyrkslätts gymnasium 

Studerande som har antagits till Axxells datanomilinje i Kyrkslätt

Studerande som har antagits till Porkkalan lukio

Studerande som har antagits till Omnia i Kyrkslätt

Den studerande ska ta emot sin studieplats så fort som möjligt, men senast 27.6. Läs mer i Studieinfo

Om en elev inte får en studieplats nu, ska eleven ta kontakt med studiehandledaren i sin egen skola, dvs. grundskolans studiehandledare. Det är möjligt att ansöka till eventuella lediga platser i skolorna via tilläggsansökan. En annan möjlighet är också att gå den s.k. tionde klassen, som vid behov ordnas i Kyrkslätts gymnasium på svenska och Nissnikun koulu på finska.

Navigatorn i Kyrkslätt ger också råd och tips kring fortsatta studier.

kyrkslätts kommuns logga