Nya rekommendationer om användning av munskydd - den allmänna munskyddsrekommendationen för skolor upphör i Kyrkslätt 25.10

20.10.2021 08:35

Kategori: Småbarnspedagogik Skolor Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen

Risken för coronavirussmitta inom småbarnspedagogiken, på skolor och på läroanstalter har enligt Institutet för hälsa och välfärds uppföljning varit liten. Därmed upphör den allmänna munskyddsrekommendationen för sjätteklassare och äldre elever i skolornas lokaler i Kyrkslätts kommun efter höstlovet, det vill säga från och med 25.10.2021. Samtidigt upphör också munskyddsrekommendationen för skolornas personal.

Inom småbarnspedagogiken rekommenderas dock fortfarande att man alltid använder munskydd när det är möjligt. Eftersom barn inte är vaccinerade är det fortfarande möjligt med epidemier i daghem och andra verksamhetsplatser för småbarnspedagogik.

Enligt THL och undervisnings- och kulturministeriet finns det inte längre något behov av att utfärda någon allmän rekommendation om användning av munskydd för den riksomfattande undervisningssektorn.

Munskydd rekommenderas fortfarande till exempel i kollektivtrafiken

Det rekommenderas att munskydd används i samma situationer som anges i rekommendationerna om användning av munskydd som givits för hela huvudstadsregionen.

Användning av munskydd rekommenderas alltid i offentliga lokaler om personen inte har fullständigt vaccinskydd eller om personen inte har haft covid-19 inom de sex föregående månaderna. Det finns också alltid skäl att använda munskydd på vägen till coronavirustest och innan testresultatet blir färdigt, om personen har en nödvändig orsak att röra sig utanför hemmet. 

I situationer där risken för coronavirussmitta och virusets spridningspotential har ökat rekommenderas fortfarande användning av munskydd trots vaccinskyddet.  Således rekommenderas användning av munskydd i kollektivtrafiken och i offentliga lokaler inomhus där det finns många människor nära varandra, så som på offentliga tillställningar inomhus, på religiösa sammankomster och på restauranger.

Dessutom gäller rekommendationen om munskydd också i alla sådana situationer där det är svårt att undvika närkontakt. Munskydd rekommenderas också utomhus i situationer där det är trängsel under en längre tid. Rekommendationerna gäller alla som fyllt 12 år.

Fyr logo