Nya massexponeringar för coronaviruset i en skola

04.02.2021 12:04

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

I en skola i Kyrkslätt har man fått veta om två nya massexponeringar. I det första fallet 29.1 har 31 personer exponerats och i det andra som inträffade 1.2 har 37 personer exponerats. Alla exponerade har informerats med ett Wilma-meddelande, och enheten för smittsamma sjukdomar har varit eller kommer att vara i kontakt med dem per telefon.

Enheten för smittsamma sjukdomar vill framhäva att det är viktigt att alla som fyllt 12 år använder munskydd. Genom att använda munskydd skulle de unga kunna undvika karantän.

Fyr logo