Nya hastighetstavlor till Kyrkslätt – ett leende tackar vardagshjälten

25.02.2021 08:30

Kategori: Boende och miljö Gator och vägar

Kyrkslätts kommun har satt upp fyra hastighetstavlor i gatunätet på olika håll i kommunen. Hastighetstavlorna har satts upp på Tollsvägen vid Laajakallion koulu och på Masabyvägen vid Lingonbacken samt i Veikkola på Lamminjärvivägen och Kaskelavägen.

På den långa matargatan Lamminjärvivägen vill man påverka körhastigheterna. På Kaskelavägen har tavlan placerats tillfälligt i närheten av daghemmet för uppföljning. På Tollsvägen accelererar hastigheterna enkelt i nedförsbacken och på Masabyvägen vill man påminna om att man närmar sig en tätort. Hastighetstavlor placeras vanligen på huvud- och matargator. Syftet är att låta majoriteten av hastighetstavlorna cirkulera ibland till nya platser för att åstadkomma effekter. I Kyrkslätt används hastighetstavlor också på andra platser. En del av dem har placerats för en längre tid till exempel vid infarter till tätorter.

Känner du till hastighetsbegränsningen på ditt bostadsområde?

I en tätort är den största tillåtna hastigheten 50 kilometer i timmen om någon annan hastighetsbegränsning inte har meddelats. På bostadsgator är de oftast 30 kilometer i timmen och på andra gator 40 kilometer i timmen. På flera områden används också en hastighetsbegränsningszon som meddelas redan då man kommer till området. Kontrollera hastighetsbegränsningen på ditt område om du är osäker.

På den nya hastighetstavlan blinkar turvis en siffra och en grön smiley. Leendet tackar för att körhastigheten är rätt. Vid överhastighet blinkar turvis en röd siffra och en ledsen smiley på displayen, vilket berättar att hastigheten är 1–5 kilometer över den tillåtna. Snabbare blinkningstakt på displayen berättar att överskridningen är redan mer än 5 kilometer i timmen. Fastän majoriteten kör enligt hastigheten eller lindrig överhastighet, vill man med hastighetstavlan inte visa överskridningar på över tio kilometer i timmen. Då visas ett utropstecken, områdets hastighetsbegränsning eller en ledsen smiley.

Utmana dig själv - gör det till en vana att ha koll på körhastigheten

Du kan göra det till en vana att hålla koll på körhastigheten. Träna att fästa uppmärksamhet vid den till exempel under en veckas tid. Du kan fortsätta träningen efter en vecka och prova på hur det nya förfarandet lyckas veckan därpå. Till det här finns också bra hjälpredskap i navigationsprogram där en ljudsignal berättar om överhastighet för att stöda förändringen av det egna förfarandet. Ta emot utmaningen och börja redan idag! Förändringen utgår från var och en av oss genom att ta andra väganvändare i beaktande och köra förutseende enligt begränsningar och situation.

Trafikskyddets webbplats hittar du ytterligare information om till exempel körhastigheter.

Kyrkslätts kommuns trafiksäkerhetsarbetsgrupp önskar en trygg resa!

Hastighetstavla