Ny ledande byggnadsinspektör från det egna huset

25.04.2018 14:20

Kategori: Byggnadstillsyn Tomter och byggande Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Daniel Grönroos, som precis blivit vald till kommunens ledande byggnadsinspektör, gläder sig över tjänsten han fått. Den långa rekryteringsprocessen är äntligen förbi. Daniel började arbeta som tillståndsinspektör på glesbygdsområden i Kyrkslätt redan år 2014, så han har redan hunnit bekanta sig med orten.

I byggnadstillsynen är man nöjd med den elektroniska tillståndsprocessen. Den har underlättat både myndighetens tillsynsuppgift och klientens ansökningsprocess. – Nu har vi möjlighet att fokusera mera på service i stället för papper. Utöver tjänsten Lupapiste.fi får man före sommaren också tjänsten Julkipano.fi i bruk i Kyrkslätt. I tjänsten finns de beviljade loven på kartan. Tjänsten Lupapiste.fi kommer också att ha en ”butik” som innebär planritningarna av de flesta byggnaderna.

I korthet: när du planerar byggande, utred lovbehovet hos byggnadstillsynen. Om ditt projekt förutsätter tillstånd, skaffa en huvudprojekterare som sköter hela tillståndsprocessen elektroniskt, med yrkesskicklighet.

Daniel Grönroos