Ny företagare för Porkala Havsby

24.03.2020 09:00

Kategori: Företagande Turism Fritid Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Kyrkslätts kommun sökte i fjol en ny aktör för att ordna och utveckla verksamheten i Porkala Havsby och fr.o.m. båtsäsongen 2020. Syftet har varit att arrendera ut Havsbyområdet och sälja småbåtshamnsbyggnaderna och bryggorna till en ny aktör. Fyra instanser blev intresserade av att utveckla Havsbyn. Efter förhandlingsomgångarna valdes Nora och Mika Harlos samt Marko Nieminens och Rami Alankos plan vidare. Kommunstyrelsen i Kyrkslätt behandlade ärendet och beslutade (16.3.2020 § 97) arrendera ut området för 25 år och sälja fastigheterna och bryggorna till de nya företagarna.

Man börjar planmässigt utveckla Porkala Havsby. Havsbyn hålls öppen för alla. Avsikten är att utveckla tjänster för såväl båtförare som besökare på Porkala friluftsområde. Porkala Havsby förblir en öppen gästhamn för båtförarna, och hamnen kommer att ha hemmahamnsplatser. Bränsledistributionen fortsätter, och Seapoint Oy svarar fortsättningsvis för distributionen.

Byggnaderna i Havsbyn iståndsätts och serviceverksamheten utvecklas. Havsbyn kommer nu i början att ha tilläggstjänster i småbåtshamnen och bland annat restaurangverksamhet. De nya företagarna har som mål att öppna Havsbyn för kunder under våren 2020.

Naturen och rekreationsområdena i Porkala är unika. Under de kommande åren är målet att utveckla Havsbyn till ett attraktivt centrum för närturism, båtliv och friluftsliv med tjänster och aktiviteter såväl på rekreationsområdena som för dem som rör sig till sjöss.

Ytterligare information: direktören för kommunaltekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen och kommunutvecklingschef Susanna Hyvärinen, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Porkala Havsby