Ny datanomutbildning i Kyrkslätt hösten 2019

24.01.2019 17:36

Kategori: Utbildning Unga

Hösten 2019 inleder Axxell en ny svenskspråkig datanomutbildning (grundexamen i informations- och kommunikationsteknik) i Kyrkslätt. Utbildningen sker i ett nära samarbete mellan Axxell och Kyrkslätts gymnasium.

– Orsaken till att Axxell nu går in för att ordna den här utbildningen i Kyrkslätt är att det från kommunens sida funnits en beställning på att det skall ordnas också yrkesutbildning i Kyrkslätt. Axxell har försökt tillmötesgå detta önskemål genom att ordna den här utbildningen, säger Axxells rektor Lena Johansson.

Utbildningen genomförs i Kyrkslätts gymnasiums lokaliteter. Det finns också möjlighet för de studerande att avlägga en kombiexamen (datanom+studentexamen) eller t.o.m. trippelexamen (datanom+gymnasiets avgångsbetyg+studentexamen) om de har beredskap att satsa lite mera tid på studierna.

– Vi ser det här som en mycket bra möjlighet i synnerhet för de studerande som går på gymnasiets företagarlinje, säger Mikael Flemmich, chef för svensk dagvård och utbildning.

En grundexamen i informations- och kommunikationsteknik består av 180 kompetenspoäng varav 105 kompetenspoäng är obligatoriska yrkesämnen. Det kompetensområde som erbjuds är programmering. De gemensamma ämnena (35 kp) genomförs utgående från yrkesutbildningens examensdelar men i Kyrkslätts gymnasiums regi. I praktiken betyder det att de studerande erbjuds de gymnasiekurser som enligt Utbildningsstyrelsens föreskrifter motsvarar yrkesutbildningens delområden. De 7 kp som inte finns i gymnasiets utbud erbjuder Axxell.

Dessutom består examen av valbara examensdelar, totalt 40 kp och dessa genomförs enligt de val de studerande gör i sin personliga utvecklingsplan för kunnande. Dessa kan avläggas i arbetslivet, som större andel gymnasiekurser, som studier vid öppna yrkeshögskolan eller i Karis med andra datanomstuderande – alternativen är många.

Axxell ger också möjligheter till andra kombinationer av gemensamma ämnen och/eller valbara ämnen om den studerande har beredskap att studera vissa perioder i Karis. I och med att det kommer att finns yrkesutbildning på ort och ställe i Kyrkslätt kommer också gymnasiestuderande att erbjudas några kurser i dataämnen inom ramen för gymnasiet kursbricka

Till datanomutbildningen kan båda unga och vuxna söka. Niorna söker i första hand till utbildningen i den gemensamma ansökan som ordnas på www.studieinfo.fi under tiden 19.2–12.3.2019 men unga kan också söka direkt via Axxells webbplats. Vuxna söker med ansökningsblanketten som finns på Axxells webbplats. Även läroavtal kan bli aktuellt för någon, och det är också möjligt att avlägga en delexamen dvs. att avlägga endast en eller några examensdelar.

Läs mer på Axxells webbplats

Mera information ger
Rektor Lena Johansson, Axxell, tfn 044 739 7345
Rektor Mikael Eriksson, Kyrkslätts gymnasium, tfn 040 126 9877

Rektor Lena Johansson från Axxell och rektor Mikael Eriksson från Kyrkslätts gymnasium