Nu kan man åter bada på Djupströms badstrand som vanligt

07.06.2018 18:04

Kategori: Turism Ungdoms- och idrottstjänster Fritid

Vi tog vattenprover på Djupströms badstrand tisdag 5.6.2018. Resultaten visar att badvattnets kvalitet är god och att man åter får bada där.   

Föregående dag uppmanade Esboregionens miljö- och hälsoskydd för säkerhet skull allmänheten att inte bada vid stranden, eftersom det i närheten hade observerats en avvikande lukt. Vi utredde orsaken till lukten tillsammans med dem som ansvarar för strandens underhåll. Vi konstaterade att lukten troligen kom från ytsand som förorenats av fåglarnas avföring i fjol. Vid underhållsarbetena på våren sladdades sanden till en hög som började lukta i solvärmen. Den hopsladdade sanden fördes bort på måndagen och ersattes med ny sand.                   

Kaisa Hemminki
Chef för Esboregionens miljö- och hälsoskydd
Esboregionens miljö- och hälsoskydd
tfn 050 5611781

syväjärvi