Nu kan du i kommunens karttjänst följa med hur det plogas

22.11.2021 14:11

Kategori: Gator och vägar

Nu kan du i kommunens karttjänst följa med hur det plogas
Kyrkslätts kommun har tagit ibruk ett system för uppföljning av vinterunderhållet med hjälp av vilket vem som helst kan följa med var och när det plogats och sandats.
Plogningsuppgifterna syns i länk:
https://www.kyrkslatt.fi/plogning-och-sandning
eller i kommenens karttjänst (länk till karttjänst) (Kartlager -> Vinterunderhåll av gator)

Kommunens gatuområden har delats in i tre underhållsklasser enligt trafikmängderna. Gatorna sköts i ordningsföljden enligt underhållsklassificeringen. Ytterligare information: om vinterunderhållsklasserna finns på kommunens webbplats https://www.kyrkslatt.fi/vinterunderhall

 

Lumiaura