Nu kan du föreslå vem som ska få Kyrkslätts miljöpris

20.05.2019 14:50

Kategori: Boende och miljö Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Kyrkslätts miljöpris delas igen ut år 2019, och du kan föreslå vem som ska få priset via blanketten som finns på kommunens webbplats till och med 9.8.2019.

Alla intresserade kan lämna in förslag till pristagare.

Miljöprismottagaren kan vara ett i Kyrkslätt verksamt företag eller samfund eller en privatperson från Kyrkslätt. Priset är ett erkännande för föredömligt arbete för miljön i Kyrkslätt antingen under det senaste året eller under en längre period. Priset beviljas för miljövårdsfrämjande verksamhet i anslutning till t.ex. skötsel av naturen eller kulturmiljön, vattenvård, miljöupplysning, energibesparing, återvinning, återanvändning samt minskning av nedskräpning och uppkomst av avfall.

Miljöprisets mottagare offentliggörs och priset överräcks vid en prisutdelningsceremoni i augusti 2019.

Beslutet om priset fattas av en jury, som består av kommunstyrelsens ordförande, byggnads- och miljönämndens ordförande, direktören för samhällstekniska väsendet och miljöchefen.

Kyrkslätts miljöpris har delats ut sedan 2015 och det delas ut för fjärde gången.

 

Ytterligare information:

Miljöchef Sari Soini, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 040 -1269 678