NTM-centralens beslut om tillämpning av miljöbedömingsförfarandet (MKB), Kärringmossens avstjälpningsplats i Esbo

04.12.2017 15:57

Kategori: Kungörelse

 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har den 4 december 2017 fattat beslut i frågan om tillämpning av miljöbedömningsförfarandet (MKB). Ärendet gäller ändringar i ytstrukturer av avstjälpningsplats samt ändringar i mottagningen och behandlingen av avfall på Kärringmossens avstjälpningsplats i Esbo.

 

Projektansvarig: Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM

 

Beslutet (på finska) finns på internet www.ymparisto.fi/yva-paatokset/uusimaa.

 

 

 

Helsingfors den 4 december 2017

 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland