NTM-centralen: Trafikledsverkets projekt för en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo

25.11.2019 09:04

Kategori: Kungörelse

MKB-KUNGÖRELSE

 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) meddelar att bedömningsprogrammet (MKB-programmet) för Trafikledsverkets projekt för en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo är anhängigt (Lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning).

Miljökonsekvensbedömningen av projekthelheten för den snabba tågförbindelsen Helsingfors - Åbo samt den bantekniska planeringen av avsnittet Salo - Kuppis och projektet för uträtningen vid Pikis omfattar miljökonsekvensbedömningen av den snabba banförbindelsen Helsingfors - Åbo samt den bantekniska planeringen och utredningarna som stöder miljökonsekvensbedömningen av dubbelspåret på banavsnittet Salo - Kuppis och uträtningen vid Pikis.

Den planerade dubbelspåriga direktbanan Esbo - Salo möjliggör snabb fjärrtrafik mellan Helsingfors och Åbo samt utveckling av närtrafiken på avsnitten Helsingfors - Esbo - Lojo och Åbo - Salo. Direktbanan Esbo - Salo förkortar den nuvarande banan Helsingfors - Åbo med cirka 26 km och förkortar restiden med cirka en halv timme. Målet med planeringen av dubbelspåret på avsnittet Salo - Åbo är att förbättra bankapaciteten längs förbindelseavsnittet Salo - Åbo är att förbättra bankapaciteten längs förbindelseavsnittet Salo - Åbo, göra trafiken snabbare och punktligare samt minska störningarna.

I MKB-bedömningsprogrammet presenteras de olika alternativen att genomföra projektet.

 

MKB-bedömningsprogrammet är framlagd till påseende 25.11.2019 - 20.1.2020 på följande platser:

 

Esbo stad, Registratur, Köpcentret Entresse, 3. vån., Brogatan 11, 02770 Esbo

Helsingors stad, Stadshuset, Norra esplanaden 11-13, 00170 Helsingfors

Helsingfors stadsbibliotek, Böle bibliotek, Klockbron 9, 00520 Helsinki

Ingå kommun, Bibliotek, Strandvägen 2, 10210 Ingå

S:t Karins stad, Servicepunkt, Lautakunnankatu 1, 20780 Kaarina

Kyrkslätts kommun, Kommunhuset, Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt

Lieto kommun, Kommunhuset, Servicepunkt, Kirkkotie 13, 21420 Lieto

Lojo stadhus Monkola, Karstuvägen 4, 08100 Lojo, kirjaamo(at)lohja.fi

Paimio stad, Vistantie 18, 21530 Paimio

Raseborgs stad, Info, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs

Salo stad, Infopunkt, Tehdaskatu 2, 24100 Salo

Sjundeå kommun, Kommunhuset, Parkstigen 1, 02580 Sjundeå

Åbo stad, Koncernförvaltningens registratorskontor, Puolalagatan 5, 20100 Åbo

Vichtis kommun, kommunbyrå, Asemantie 30, 03100 Nummela

www.miljo.fi/helsingforsabotagforbindelseMKB

 

 

Projektet presenteras för allmänheten på följande platser:

 

3.12.2019 klo 18.00 - 20.00 Skolans aula i Kotimäki skola, Littoisvägen 525, 20660 Littois, S:t Karins

4.12.2019 klo 18.00 - 20.00 Stadshusets fullmäktigesal, Fabriksgatan 2, 24100 Salo

10.12.2019 klo 18.00 - 20.00 Puu-Anttila, Storlojogatan 2, 08100 Lojo

11.12.2019 klo 18.00 - 20.00 Omnias auditorium, Lövkullavägen 1 C, 02770 Esbo

 

Åsikter om konsekvensprogrammet kan framföras skriftligen. De skall riktas till närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och inlämnas senast den 20.1.2020. (Som hänvisning: Dnr UUDELY/13887/2018.)

 

NTM-centralens utlåtande om konsekvensprogrammet och alla inlämnade åsikter och utlåtanden publiceras på internet: www.miljo.fi/helsingforsabotagforbindelseMKB  efter det att MKB-utlåtande givits.

 

Besöksadress: Semaforbron 12 B, 5 vån, Östra Böle, Helsingfors

Postadress: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Registraturen, PB 36, 00521 Helsingfors

E-postadress: registratur.nyland(at)ntm-centralen.fi

 

 

Helsingfors den 20 november 2019

 

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I NYLAND