NTM-centralen: Meddelande om inledning av planering och rätt till utredning, Förbättring av stamväg 50 (Ring III) vid Majvik och Masaby inklusive vägarrangemang, Kyrkslätt, vägplan

12.03.2019 10:01

Kategori: Kungörelse

Meddelande om inledning av planering och rätt till utredning

Förbättring av stamväg 50 (Ring III) vid Majvik och Masaby inklusive vägarrangemang, Kyrkslätt, vägplan