NTM-centralen: Meddelande för ett beslut; Dispositionsplan för fiskerihushållningsavgifter som gäller Nylands havsområde

10.09.2018 12:11

Kategori: Kungörelse

MEDDELANDE FÖR ETT BESLUT

 

Fiskerimyndighet vid Egentliga Finlands Närings-, trafik- och miljöcentralen har den 4.9.2018 givit ett beslut som gäller dispositionsplanen för fiskerihushållningsavgifter i Nylands havsområde (Miljöskyddslag 57 §, Vattenlag 3: 14, 15 §). 

 

Det här beslutet ska hållas till påseende för 5.9.2018 – 12.10.2018 på websidan av Egentliga Finlands Närings-, trafik- och miljöcentralen (www.ely-keskus.fi -> Egentliga Finland -> Aktuellt -> Kungörelser) och på anslagstavlorna i detta kommuner och stader var fiskerihushållningsavgifter ska användas.  

 

Den som är missnöjd med beslutet får söka ändring i det genom rättelse hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Anvisning för rättelseyrkande finns som bilaga till beslutet. Rättelseyrkande ska lämnas in senast 12.10.2018.

 

Helsingfors 5.9.2018.

 

Egentliga Finlands Närings-, trafik- och miljöcentralen

Opastinsilta 12, 00520 Helsinki

Fiskeribiolog Perttu Tamminen puh. 050 396 3322