NTM-centralen i Nyland har med sitt beslut 14.6.2018 förbjudit användning av motordrivna farkoster på vissa sjöar och träsk i Kyrkslätt

02.07.2018 12:47

Kategori: Kungörelse

NTM-centralen i Nyland: beslut 14.6.2018