NTM-centralen har 27.6.2018 fattat beslut i frågan om tillämpning av miljöbedömningsförfarandet (MKB), ärendet gäller en installering av E-Finest -sjökabel mellan Esbo och Tallinn

02.07.2018 11:25

Kategori: Kungörelse

K U N G Ö R E L S E

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har den 27 juni 2018 fattat beslut i frågan om tillämpning av miljöbedömningsförfarandet (MKB). Ärendet gäller en installering av E-Finest -sjökabel (datakabel) mellan Esbo och Tallinn.

Projektansvarig: Relacom Finland Oy

Beslutet (på finska) finns på internet www.ymparisto.fi/yva-paatokset/uusimaa.

 

Helsingfors den 28 juni 2018


Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland