Norra Kyrkslätt

Detaljplan för Hauklampi

Länken öppnas när kommunfullmäktige gjort beslut om den fortsatta beredningen av planen (Seppo Mäkinen)

Veikkola bäcken II

Planförslaget godkänt av kommunaltekniska nämnden 23.11.2017. Kommunstyrelsen remitterat planen för ny beredning 8.1.2018 (Mikael Pettersson)

Veikkola industriområde, kvarter 125 tomt 2, ändring

Planändringen godkänd av samhällstekniska nämnden 21.3.2013 (ritn. 3216 Mikael Pettersson)

Delgeneralplan för Kylmälä

Beteckningar och bestämmelser
Planförslaget framlagt 22. - 30.6. ja 3.8. - 4.9.2015. (ritn. 3215 Seppo Mäkinen).
Nytt förslag under beredning.

Kurkgård, ändring av stranddetaljplanen

Förslaget till ändring framlagt 1.6. - 30.6.2015.

Veikkolaportens detaljplan

Planutkastet framlagt 17.11. - 19.12.2014. (ritn. 3182 Mikael Pettersson)