Nissnikun päiväkoti lär sig med programmet Erasmus+ – konsekvent arbete belönades internationellt

20.10.2021 13:00

Kategori: Småbarnspedagogik

”Europeiska unionens program Erasmus+ erbjuder unga, studerande och vuxna möjligheter till internationalisering och finansiering för utbildning, studier eller praktik utomlands.  Programmet erbjuder också läroinrättningar och organisationer möjlighet till samarbete med sina internationella partner.”

Erasmus-projektet åren 2017–2018 ”Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa” i Nissnikun päiväkoti har idag 20.10.2021 tilldelats ett internationellt hederspris.

Europeiska priset för innovativ undervisning (EITA), som delas ut för första gången, lyfter fram de bästa undervisningsmetoderna som genomförts i programmet Erasmus+. Enligt Utbildningsstyrelsens meddelande vill man med priset hylla lärare och skolor som deltagit i europeiska projekt.

Temat för EITA-priset år 2021 är distans- och flerformsundervisning. De finländska projekt som belönas är utöver Nissnikun päiväkotis projekt också Latokartanon peruskoulus ”Own Your Learning 2.0”, Axxells ”AppMentor; Introducing mobile technology as a tool to strengthen the mentoring process during work based learning” och Sotkamon lukios ”VÄLKKY”.

Från projektet Digga min digiresa till utveckling av pedagogisk dokumentation och etablering av arbetet som en del av alla daghems verksamhet

Personalen i Nissnikun päiväkoti har redan i flera års tid utbildat sig med programmet Erasmus+. Kurs- och utbildningsdeltagare har utvecklat sin yrkeskompetens, sina språkkunskaper och sina färdigheter för internationellt samarbete.

Projektet började från det dåvarande behovet av att få mera kunskap, utbildning och perspektiv beträffande dokumentation och dess betydelse inom småbarnspedagogiken. Ett annat mål var att fundera på de digitala verktygens funktionalitet och mer omfattande möjligheter att använda dem för att stärka synligheten av barnets aktivitet i småbarnspedagogiken. Arbetet med utveckling av pedagogisk dokumentation anknöt också till det dåvarande gemensamma utvecklingsprojektet ”Digga min digiresa” i Kyrkslätts kommun.

Tack vare projektet ”Digga min digiresa” lanserades barnets digitala mapp om uppväxt inom småbarnspedagogiken i Kyrkslätts kommun. Den digitala mappen om uppväxt möjliggör dokumentation av barnets lärande, uppväxt och intressen och gör dem synliga. Dokumenten kan vara bilder, ljudinspelningar, antecknade sagor, framställning, lekar, videor och dokument om olika evenemang och utflykter.

Det är viktigt att tillsammans med barnet dokumentera de saker och tankar som är viktiga för barnet självt. De digitala mapparna om uppväxt stärker också vårdnadshavarnas delaktighet och medvetenhet om barnets dag i småbarnspedagogiken.

Pedagogisk dokumentation är för närvarande en central arbetsmetod inom småbarnspedagogiken. Metoden stöder planering, genomförande, utvärdering och utveckling av småbarnspedagogiken. Projektarbetet har främjat vår verksamhet enligt planen för småbarnspedagogik. Det har gett vårt arbete ny kompetens, nytt kunnande, nya perspektiv och verksamhetssätt och -modeller och innovation.

-Erasmus+-projektet har utmärkt stött den långsiktiga verksamhetskulturen för gemensamt lärande i vår arbetsgemenskap och arbetet med utveckling av vårt eget kunnande, berättar daghemsföreståndaren för Nissnikun päiväkoti Jaana Adler.

Kurserna och utbildningarna stärkte våra tankar om betydelsen av synligheten av barnets tänkande. Tack vare Erasmus-projektet har vi fått många samarbetspartner från olika delar av världen. Lärarkolleger som är bekanta från kurserna har också bekantat sig med den finländska småbarnspedagogiken och även besökt Nissnikun päiväkoti.

Titta på Utbildningsstyrelsens videoklipp (på finska). Nissnikun päiväkotis projekt presenteras i början.

You must approve to our use of cookies to view this content.

Dokumentteja selailemassa on varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Susanna Kalliomäki