Nissnikun koulu

Finskspråkig grundskola, årskurserna 1-9. Masaby område.

Sepän koulu och Nissnikun koulu slogs ihop till Nissnikun yhtenäiskoulu 1.8.2012.

Nissnikun koulu ligger i Masaby, Kyrkslätt. Skolan har ca 520 elever. Årskurserna 1-4 och den förberedande undervisningen arbetar i byggnaden för de lägre årskurserna och årskurserna 5-9 samt tilläggsundervisningen i byggnaden för de högre årskurserna. I de övre årskurserna finns ca 380 elever och i de lägre ca 140. 50 lärare och 7 skolgångsbiträden sköter om undervisningen.

Enligt skolans värdegrund upplever en elev i Nissnikun koulu glädje över inlärningen, och växer upp till en ansvarsfull samhällsmedlem. Eleven växer upp att på ett helhetsbetonat sätt ta ansvar för sitt eget arbete, respektera sig själv och andra samt miljön. Eleven får förutsättningar för ett livslångt lärande och stöd i att förhålla sig hoppfullt till framtiden.

 

You must approve to our use of cookies to view this content.

You must approve to our use of cookies to view this content.
Kontaktperson
Maarit Ritakallio
tfn. 040 723 6174

Rektor

Niina Paavilainen
tfn. 040 126 9341

Skolsekreterare

Masalantie 268 02430 MASABY
tfn. 040 723 6174
rektor Maarit Ritakallio
Nissnikun koulu

Öppettid

måndag-fredag
08:00 - 16:00