Nersläppningarna av väderskydden på det nya huvudbibliotekets byggplats förorsakar plötsligt buller – gång- och cykelvägen kan vara tillfälligt avstängt

04.02.2020 11:22

Kategori: Bibliotek Tomter och byggande Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Byggnadsarbetet med Kyrkslätts nya huvudbibliotek Fyyri har framskridit så långt att det nu är dags att avlägsna väderskydden på byggnaden. Arbetet inleds denna vecka och fortsätter till och med vecka 10 i början av mars. De stora väderskyddspresenningarna släpps ner från taket, och detta kan förorsaka tillfälliga smällar i näromgivningen.

Arbetet inleds nu vecka 6 i början februari på östra sidan av bibliotekshuset, dvs. på sidan mot kyrkan. Man strävar efter att väderskydden släpps ner enligt lossningsplanen så att man under arbetet hela tiden håller sig på byggplatsområdet. Då vindförhållandena plötsligt förändras kan man vara tvungen att tillfälligt avstänga den smala gång- och cykelvägen på Prästgårdsbacken som löper mellan biblioteksbyggnaden och kyrkomuren i den omedelbara närheten av byggplatsen. Då styrs gång- och cykeltrafiken från västra sidan av biblioteksbyggnaden via Gångstigen till torget.

Också nersläppningarna av väderskydden på övriga byggnader förorsakar tillfälliga bullerolägenheter, men förorsakar inga förändringar i trafiken på gång- och cykelvägarna.

Kirjaston sääsuojien purkaminen