Naturskyddsområden av Kyrkslätts kommun Finlands 100-årsjubileum till ära

21.12.2017 09:42

Kategori: Boende och miljö Finland 100 Turism Idrott och friluftsliv Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Kommunen ansöker på basis av kommunfullmäktiges beslut 18.12.2017 tillstånd av NTM-centralen i Nyland att grunda nya naturskyddsområden. I beslutet godkändes ett svar på en fullmäktigemotion där man föreslog att kommunen deltar i det av staten grundade Finland 100-jubileumsprojektet. Privatpersoner och samfund kan delta i projektet genom att ansöka om grundande av naturskyddsområden på sina områden. Nya naturskyddsområden kommer att inrättas i Kolsarby, Kantvik, Jorvas, Kvarnby, Vols, Juusjärvi och på Eriksgårds marker. 

Naturskyddsområdena är en gåva för nuvarande och kommande kommuninvånare. På områdena finns särskilt vackra landskap och en rik natur. En del av områdena är redan populära friluftsområden. I fortsättningen utarbetas för områdena skötsel- och nyttjandeplaner, utgående från vilka rekreationsmöjligheterna förbättras bl.a. genom anläggande av naturstigar och rastplatser.

Kantvikin kallio