Naturperformansen kom till Lappböle

07.08.2019 13:42

Kategori: Kultur

I Lappböle i Norra Kyrkslätt upplevde man märkvärdiga ting i måndags, då spanjorerna som bor i byns konstnärsresidens ordnade en performans på Lappböleträsket.

Bakom jippot står föreningen Platform som strävar efter att föra konst till sådana platser där det inte finns mycket av det. Föreningen kom i början av året över en fastighet i Lappböle och man har ställt den till några utlänningars förfogande redan under sommaren, fastän renoveringen ännu pågår.

”De första boende var från Japan och de nuvarande anlände från Katalonien i Spanien. För utlänningar är en sån här bygemenskap exotisk och vi har uppmuntrat dem att bekanta sig med de lokala invånarna”, berättar Platforms eldsjäl Tommi Lempinen.

Ett tjugotal bybor hade kommit till kommunens gamla badstrands knutar för att förundra sig över vad som utlovades. På bybutikens vägg fanns en annons och i byns grupp på Facebook hade någon också lagt märke till evenemanget.

Spanjorerna Albert Gironés och Anna Vilamú inhämtade idén till performansen från de krigstida händelserna i den botaniska trädgården i Kajsaniemi då alla andra växter i växthuset dog under vintern efter bombningarna, men jättenäckrosens frön bevarades i bottendyn.

”Frön från jättenäckrosen i Kajsaniemi har getts till andra trädgårdar på olika håll i världen, bland annat till universitetet i Cambridge där det finns en bassäng med sju fontäner för näckrosorna. Så vi tog med oss sju fontäner också till Lappböleträsket som sällskap till de inhemska näckrosväxterna”, berättade Albert och Anna för publiken efter performansen.

Beredningen av Kyrkslätts kulturstrategi, som blir färdig nästa år, är i full gång, vilket stöttas av projektsekreteraren för kulturtjänsterna Jari Kallios sommarturné i kommunens kulturobjekt och -evenemang. Nu stod naturperformansen i Lappböle på tur.

http://www.platform.fi

Med den lokala markägarens tillstånd fick performansens publik sitta på den ståtliga strandklippan, eftersom performansens startplats, kommunens gamla badstrand, har blivit snårig.

Det katalanska paret pustade ut av lättnad då performansen var över, eftersom den hårda vinden satte de mycket knappa roddkunskaperna på prov.

De små fontänerna fick publiken att också tänka på prövningarna under kriget, då Lappböleträsket låg nära gränsen till Sovjetunionens arrendeområde.

Albert Gironés och Anna Vilamú som ordnat performansen var glada efter att byborna hittade evenemanget.

Naturperformansen kom till Lappböle