Nästa vecka firas Trafikantveckan runt om i Europa

13.09.2019 12:00

Kategori: Gator och vägar Boende och miljö Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Trafikantveckan firas årligen i september, i år 16-22.9. Veckan uppmuntrar och påminner kommuninvånarna att fundera över sina egna sätt att röra sig i vardagen och hur de påverkar miljön och samhället.

År 2019 är temat för Trafikantveckan säker trafik till fots och på cykel. Trafikantveckan syns i kommunens kommunikationskanaler, i synnerhet på kommunens Facebook-sidor.

Promenad är en del av varje färd. Det är också lätt att kombinera gång och cykling med kollektivtrafiken. Genom att promenera håller du dig frisk, når ditt mål fortare och undviker trafikstockningar samtidigt som du njuter av resan. Den som åker kollektivtrafik i genomsnitt tar 2 000 steg mer per dag än en privatbilist. Genom att ta omvägar får du också överloppsfritid ur den vanliga resan. Hålls alltså aktiv. Ta klivet – börja gå!

Vi vill främja gång och cykling och användning av kollektivtrafik 

Kyrkslätt försöker hela tiden utveckla infrastrukturen för gång och cykling för att stöda tryggt och smidigt resande. Ett av de senaste projekten är stationsomgivningen som nyss blivit klar. Där har byggts nya täckta parkeringsplatser för ca 80 cyklar och 123 infartsparkeringsplatser. Även Kyrkslätts stations underfart saneras och området kring Munkkullavägens övergångsställe har förtydligats för att förbättra trafiksäkerheten. För Kyrkstallsvägens hållplatser byggs infartsparkering för 40 cyklar i slutet av år 2019.

Dessutom bygger kommunen en gång- och cykelväg längs Volsvägen mellan Kvarnbyvägen och Ingelsvägen. Med hjälp av det förbättrar man förutsättningarna och säkerheten för hållbara färdsätt i synnerhet på skolresorna.  Projektet blir färdigt år 2020. I samband med den grundliga förbättringen av Masabyvägen år 2020 blir också nya infartsparkeringsplatser för cyklar färdiga på Sundsbergsvägen vid Masaby bibliotek. Därtill förbättrar kommunen fyra busshållplatser på Gamla Kustvägen, Överbyvägen och Lindalvägen under hösten 2019.

Våren 2019 förbättrades busstrafikens servicenivå och restiderna till Obbnäs, Kantvik, centrum och Hindersby-Tolls till Mattby förkortades genom att inleda trafikering av 173Z-turerna utanför rusningstiderna. Under de närmaste åren förbättras servicenivån enligt utvecklingen av passagerarantalen, och med planeringen av markanvändningen skapas förutsättningar till att utveckla kollektivtrafikutbudet också under de kommande åren.

""

HRT:s biljettjänster i Kyrkslätt fr.o.m. 16.9

Trafikantveckan till ära öppnar Kyrkslätts kommun HRT:s biljettjänst i kommunens servicekontor, så i fortsättningen kan du sköta alla HRT:s biljettärenden i din hemkommun. Välkommen att sköta HRT:s biljettärenden i servicekontoret! Se meddelande här.

Hållbar trafik är en del av HINKU-arbetet

Kyrkslätt hör till nätverket Kolneutrala kommuner (HINKU) och har förbundit sig till att skära ner kommunens växthusgasutsläpp med 80 % från nivån år 2007 före år 2030. Kyrkslätts kommun har gjort upp en vägkarta för Kyrkslätts klimatåtgärder för att minska på utsläppen av växthusgaser. I vägkartan presenteras många åtgärder. Bäst kan vi påverka utsläppsminskningen genom att använda kollektivtrafik och cykla mera.

Kloka färdsätt och kombinationer av dem:

  1. Gång
  2. Cykling
  3. Kollektivtrafik
  4. Samåkning
  5. Infartsparkering

Vad är klok mobilitet?

Visste du det här om pendeltrafik? (på finska)

Ytterligare uppgifter om kommunens byggnadsobjekt och uppgifter om planeringsobjekten

Kstävästi liikkuen