Näringsterapi

För besök hos näringsterapeuten behövs remiss av antingen hälsovårdare, sjukskötare eller läkare.

Förutsättning för remissen är en sjukdom eller ett tillstånd som fordrar specialdiet eller granskning av kostens mångsidighet eller tillräcklighet. Besöken omfattar både förebyggande hälsovårds- och sjukvårdsmässig näringsterapi.

Orsaken till mottagningen kan vara t.ex. ofrivillig viktnedgång, dåligt kostintag av olika orsaker, njurinsufficiens, diabetes, celiaki, problem i matsmältningskanalen, svårigheter att svälja, näringsvård av trycksår, betydande övervikt (viktindex över 40), misstanke om ätstörning eller mjölk-, spannmåls- och därtill anknytande matallergier.

Vårdperiodens längd fastställs utgående från behovet och är antingen ett engångsbesök eller flera uppföljningsbesök. Näringsterapeuten ger handledning till klienter i alla åldrar. Man kan dessutom ringa näringsterapeuten under telefontiden må-fr kl. 12-13 utan remiss. De som fått remiss kan själva beställa tid per telefon. Besöken är avgiftsbelagda för de som fyllt 18 år.

Medborgare, De äldre, Barn och barnfamiljer, De unga, Långtidssjuka, Utlandsfinländare, Handikappade
Hälso- och sjukvård, näring - Hälsovårdens stödtjänster
vård / personlig hälsovård

Mottagning

Kyrkslätts välfärdscentral

Åängsvägen 2

02400 Kyrkslätt


Katriina Lammi-Puukka

Legitimerad näringsterapeut, EVM

tfn 050 414 3438

må-fr kl. 12-13