Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen i Nyland) meddelar om att programmet för miljökonsekvensbedömningarna av Finest Bay Area Development Ab:s järnvägstunnelprojekt mellan Finland och Estland är anhängigt.

01.04.2019 13:22

Kategori: Kungörelse

MKB-KUNGÖRELSE

 

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen i Nyland) meddelar om att programmet för miljökonsekvensbedömningarna av Finest Bay Area Development Ab:s järnvägstunnelprojekt mellan Finland och Estland är anhängigt.

 

Projektets mål är att bygga en cirka 100 kilometer lång järnvägstunnel under vatten mellan Finland och Estland. I förfarandet av miljökonsekvensbedömningarna på den finska sidan granskas projektets konsekvenser i Nyland, Finlands territorialvatten och ekonomiska zon fram till Estlands ekonomiska zons gräns. För den del som ligger på den estniska sidan genomför Estland en bedömning av miljökonsekvenser i enlighet med deras egna nationella lagstiftning. I bägge land bedöms därtill de gränsöverskridande konsekvenserna.

I MKB-förfarandet på den finska sidan övervägs tre olika ruttalternativ (Alternativ 1a, 1b och 2). Förutom projektalternativ övervägs också att projektet inte genomförs (Alternativ 0+). I alternativ 1a övervägs en rutt för järnvägstunneln från Helsingfors-Vanda flygplats via Otnäs till en konstgjord ö på låg mark i Hramtsow och därifrån vidare mot Tallinn. I alternativ 1b övervägs en rutt för järnvägstunneln från Helsingfors-Vanda flygplats via Ilmala och Otnäs till en konstgjord ö på vid Ulkomatala och därifrån vidare mot Tallinn. I alternativ 1b observeras också en möjlig trafikförbindelse till Böle. I bedömningen observeras också serviceförbindelsen som skulle placeras vid Hundholmen. I alternativ 2 övervägs en rutt för järnvägstunneln från Helsingfors-Vanda flygplats via Böle och Helsingfors centrum mot Tallinn. Serviceförbindelsen skulle placeras vid Uppoluoto, men i alternativ 2 ingår inte uppbyggande av en bebodd konstgjord ö. I alla alternativ ingår uppbyggande av en fraktterminal norr om Helsingfors-Vanda flygplats och en järnvägsförbindelse dit. I MKB-förfarandet övervägs två tekniska lösningar, Finest Bay Area (Alternativ 1a och 1b) och FinEst Link (Alternativ 2) som skiljer sig från varandra bland annat för järnvägstunnelns linjedragnings, antalet stationers och placeringsplatsernas samt järnvägstunnelns tekniska lösningarnas del.

Programmet för miljökonsekvensbedömningen är ett dokument i enlighet med lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) som sammanställts av den projektansvariga, där uppgifter om projektet och dess alternativ samt en beskrivning av miljöns nuvarande tillstånd och ett förslag på uppskattade miljökonsekvenser presenteras.

 

På projektet tillämpas FN:s ekonomiska kommission för Europas konvention on miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang, den så kallade Esbokonventionen.

Åsikter och utlåtanden om programmet för miljökonsekvensbedömningen kan inlämnas skriftligt till NTM-centralen i Nyland senast den 24.5.2019.

 

 

Bedömningsprogrammet kan läsas 1.4.2019 – 24.5.2019 i följande platser:

 

Helsingfors stadshuset, registratorskontoret, Norra esplanaden 11–13, 00170 Helsingfors

Helsingfors stadsbibliotek, Böle bibliotek, Järnvägsmannagatan 8, 00520 Helsingfors.

Esbo Stad, registratorskontoret, Brogatan 11, 02770 Esbo

Esbo stadsbibliotek, Sellobiblioteket, Albergagatan 9, 02600 Esbo

Grankulla stad, Stadshuset, Grankullavägen 10, 02700 Grankulla

Kervo stad, registratorskontoret, Kauppakaari 11, 04200 Kervo

Vanda stad, markanvändningens kundservice, Konvaljvägen 13, 01300 Vanda

Vandainfo Myrbacka, Påltorget 3, 01600 Vanda

Registratorskontoret vid Tusby kommunhus, Hyryläntie 16, 04300 Tusby

Tusby huvudbibliotek, Autoasemankatu 2, 04300 Tusby

Mellersta Nylands miljöcentral, Hyrylänkatu 8 C, 04300 Tusby

Registratorskontoret vid Nurmijärvi kommunhus, Keskustie 2b, 01900 Nurmijärvi

Nurmijärvi huvudbibliotek, Punamullantie 1, 01900 Nurmijärvi

Nylands NTM-central, Semaforbron 12 B 5 vån., 00520 Helsingfors

På internet www.miljo.fi/FinestBayAreaTallinntunnelMKB   

 

NTM-centralen i Nyland är kontaktmyndighet i enlighet med lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. Ytterligare information ger Kustaa Valtonen +358 50 4155300 på Finest Bay Area Development Ab och Leena Eerola vid Nylands NTM-central tfn +358 295 021 380. Ytterligare information om internationellt förfarande ger Seija Rantakallio vid Miljöministeriet tfn +358 400 143 937.

 

Projektet presenteras torsdagen 4.4.2019 kl. 17.30–19.30 i A Grid auditorium på adressen

Otsväng 5, 02150 Esbo.

 

Utlåtandet som Nylands NTM-central utfärdade på bedömningsprogrammet och åsikter samt utlåtanden som presenterats på bedömningsprogrammet publiceras efter att MKB-utlåtandet utfärdats på adressen www.miljo.fi/FinestBayAreaTallinntunnelMKB

 

Besöksadress: Semaforbron 12 B 5. vån, Östra‑Böle, Helsingfors.

Postadress: NTM-centralen i Nyland, PB 36, 00521 Helsingfors.

E-postadress: kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

 

Helsingfors den 22 mars 2019

 

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I NYLAND