Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland beviljade Kyrkslätt ett hederspris för gott planläggningsarbete

16.01.2018 09:49

Kategori: Boende och miljö Byggnadstillsyn Tomter och byggande Gator och vägar

För ansvarspersonerna för planläggningen i kommunerna på Nylands NTM-centrals område ordnades en utvecklingsdag 12.1. Under dagen fokuserade man sig i synnerhet på stävjandet av klimatförändringen med hjälp av styrning av byggandet. Dagen avslutades med att NTM-centralen beviljade fem kommuner hederspris för gott planläggningsarbete.
 
Kyrkslätt belönades för utvecklingen av stationsregionerna längs kustbanan. Man har planmässigt utvecklat markanvändningen i en effektivare riktning medan man varit medveten om de politiska utmaningarna med strukturella ändringar. Kyrkslätt har arbetat långsiktigt för att utveckla en fungerande och hållbar samhällsstruktur. I planeringen av markanvändningen har man på ett exemplariskt sätt samordnat centrum- och servicenätet, trafiken, tilläggsbyggandet samt grönstrukturen och värdefulla natur- och kulturmiljöobjekt till en fungerande helhet.  I tyngdpunkterna i planläggningen har man samtidigt beaktat den regionala strukturens funktionalitet. Kommunen fick ett specialomnämnande för gott samarbete.

Människor med blommor
På bilden de prisbelönta orterna Helsingfors, Esbo, Borgå, Kyrkslätt, Hangö och Vanda

ELY-logo