Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland beviljade Kyrkslätt ett hederspris för gott planläggningsarbete

16.01.2018 09:49

Kategori: Gator och vägar Byggnadstillsyn Tomter och byggande Boende och miljö

För ansvarspersonerna för planläggningen i kommunerna på Nylands NTM-centrals område ordnades en utvecklingsdag 12.1. Under dagen fokuserade man sig i synnerhet på stävjandet av klimatförändringen med hjälp av styrning av byggandet. Dagen avslutades med att NTM-centralen beviljade fem kommuner hederspris för gott planläggningsarbete.
 
Kyrkslätt belönades för utvecklingen av stationsregionerna längs kustbanan. Man har planmässigt utvecklat markanvändningen i en effektivare riktning medan man varit medveten om de politiska utmaningarna med strukturella ändringar. Kyrkslätt har arbetat långsiktigt för att utveckla en fungerande och hållbar samhällsstruktur. I planeringen av markanvändningen har man på ett exemplariskt sätt samordnat centrum- och servicenätet, trafiken, tilläggsbyggandet samt grönstrukturen och värdefulla natur- och kulturmiljöobjekt till en fungerande helhet.  I tyngdpunkterna i planläggningen har man samtidigt beaktat den regionala strukturens funktionalitet. Kommunen fick ett specialomnämnande för gott samarbete.


På bilden de prisbelönta orterna Helsingfors, Esbo, Borgå, Kyrkslätt, Hangö och Vanda

ELY-logo