Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, beslut om tillämpning av miljökonsekvensbedömning, Prysmian Group Finland Oy

19.11.2019 11:50

Kategori: Kungörelse

K U N G Ö R E L S E

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har den 15 november 2019 fattat beslut i frågan om tillämpning av miljöbedömningsförfarandet (MKB). Ärendet gäller muddrings- och havsdeponeringsprojekt inom områdena Kyrkslätt, Sjundeå och Ingå kommuner.

Projektansvarig: Prysmian Group Finland Oy

Beslutet (på finska) finns på internet www.ymparisto.fi/yva-paatokset/uusimaa.


Helsingfors den 15 november 2019

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland