Närhandledningen för medborgarinstitutets och idrottstjänsternas innehobbygrupper avbryts för tiden 3–17.11.2020

02.11.2020 19:08

Kategori: Medborgarinstitutet Idrott och friluftsliv Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Fritid

Närundervisningen i grupp för vuxna som ordnas inomhus av Medborgarinstitutet och idrottstjänsternas innemotionsverksamhet i grupp för vuxna avbryts för tiden 3–17.11.2020.

Med anledning av smittläget har Kyrkslätts kommun beslutat att det inne i lokaler som ägs av kommunen inte under perioden 3–17.11.2020 kan ordnas motionsträningar och -grupper för personer som fyllt 20 år och äldre och annan innehobbyverksamhet för personer som fyllt 18 år och äldre.

Turer för användning av kommunens egna lokaler ställs in. De som har turer informeras separat per e-post om de inställda turerna.

Kommunen rekommenderar även privata aktörer att avbryta motionsträningar inomhus för personer över 20 år och annan hobbyverksamhet som sker inomhus för personer över 18 år för tidsperioden ovan.

Medborgarinstitutets kurser

Medborgarinstitut informerar sina kursdeltagare separat per e-post inom de närmaste dagarna för varje kurs del om hur de kvarstående undervisningsgångerna ordnas. Kurserna slutförs antingen som live webbundervisning på distans eller vid en senarelagd tidpunkt.

Ungdoms- och idrottstjänsternas verksamhet

Idrottstjänsterna informerar under de närmaste dagarna sina kunder personligen antingen per telefon eller per e-post om hur verksamheten ordnas under tiden för avbrottet.

Mängden ledd utomhusmotion för vuxna ökas

Utbudet på avgiftsfri utomhusmotion för vuxna ökas. Tider och platser finns på kommunens webbplats på adressen www.kyrkslatt.fi/hobbybilen-for-seniorer.

Vi rekommenderar att utomhusidrottsplatsernas omklädningslokaler inte används. Om omklädningsrummen används, rekommenderar man användning av munskydd om det inte finns hälsorelaterade hinder.

Hobbyverksamheten för barn och unga fortsätter

Hobbyverksamheten för barn och unga, ungdomsteaterverksamheten för under 18-åriga barns del och den öppna ungdomslokalverksamheten fortsätter. Fritidstjänsterna har ställt det maximala antalet kunder hos hobbygrupperna i proportion till de tillgängliga lokalerna. I alla grupper finns det mindre än 20 deltagare, handledarna medräknade. Inom hobbyverksamheten beaktar vi också de allmänna hygienanvisningarna och tillräckliga säkerhetsavstånd. När ni följer ett barn till hobbyn rekommenderar vi starkt att ledsagaren använder mask och undviker all onödig vistelse i inomhuslokalerna.

Kom ihåg att iaktta dessa allmänna säkerhetsanvisningar:

  • Delta i hobbyverksamheten, träningarna och matcherna endast om du är helt frisk och utan symtom.
  • Håll två (2) meters säkerhetsavstånd till andra personer.
  • Ha god handhygien.
  • Undvik onödiga samlingar på hobbyplatserna.
  • Klä i mån av möjlighet på dig motionskläderna redan hemma. Så hålls vistelsen i omklädningsrummet så kortvarig som möjligt.
  • Föräldrarna och ledsagarna väntar i mån av möjlighet på barnen ute eller så att det inte uppstår onödiga samlingar.

Tack för att du tar hand om dig själv och andra!

Kyrkslätts logo med fyr