Namnkommitté

Namnkommitténs uppgift är att bereda namnärenden för planläggningen samt för olika områden och objekt.

Kommittén ger förslag gällande

  • principerna för namnplaneringen i kommunen
  • de praktiska arrangemangen vid namnplaneringen i kommunen
  • resurser som behövs för namnplaneringen
  • namngivning av planområden, namnbeståndets ämnesområde och objektnamn
  • namngivning av övriga objekt

Kommittén ger utlåtanden

  • om namnbeståndet på planområden
  • namngivning av övriga objekt

Kommittén upprätthåller

  • ett namnregister över godkända namn
  • ett register över namn som planeras
  • ett register över det gamla lokala namnbeståndet

Kommittén följer med och övervakar att principerna för namnplaneringen följs.

Ledamot Ersättare
 
Ordf. Päivi Parviainen Saml Tommi Ristola Saml
Vice ordf. Kurt Ekman SFP / KD Maj Åberg-Hildén SFP / KD
Päivi Kujasalo Gröna Jaakko Kallio Gröna
Markku af Heurlin SDP Viveca Lahti SDP
Riki Saarimaa VF Irja Bergholm VF

Tjänsteinnehavarrepresentanter: kulturdirektör Maaret Eloranta och planläggningstekniker Mikael Pettersson
Föredragande: kulturdirektör Maaret Eloranta
Sekreterare: ledningens assistent Gunnel Ekström